LEK info24.pl

Znamy potrzeby Pielęgniarek

 • zwięzła informacja, przejrzysta, fachowo przygotowana, która podpowiada to co najważniejsze o każdym leku;
 • informacja zawsze zgodna z aktualnymi rozporządzeniami prawnymi oraz ChPL leków refundowanych i nierefundowanych;
 • aktualna cena leku oraz weryfikacja jego obecności w aptekach;
 • dedykowany indeks leków dla Pielęgniarek i Położnych;
 • oznaczenie leku, który może przepisać Pielęgniarka lub Położna.

Serwis eksperckiej informacji o lekach

 • platforma informacyjna skupiająca oficjalną informację o lekach i podającą ją lekarzom w formie gotowej do bezpośredniego i natychmiastowego wykorzystania.
 • Serwis zawiera pełną i aktualną informację o lekach, zgodną z wymogami Prawa Farmaceutycznego, z aktualnymi aktami prawnymi Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz z Charakterystykami Produktów Leczniczych.
 • Indeks leków LekInfo24.pl zawiera wszystkie informacje fachowe niezbędne do wypisania recepty oraz właściwej ordynacji lekarskiej. Wszystkie informacje w serwisie LekInfo24.pl są zgodne z ChPL każdego leku, refundowanego i nierefundowanego.
 • Dla leków refundowanych zamieszczone są bezpośrednie linki do ChPL na stronie www.urpl.gov.pl.
 • Serwis w pełni wyczerpuje potrzeby lekarza i pielęgniarki, podczas wizyty pacjenta, w zakresie przepisywania recept i właściwej ordynacji lekarskiej.
 • Baza informacji fachowej o lekach jest stale aktualizowana, niezależnie od cyklu ukazywania się rozporządzeń prawnych.

Zostaliśmy docenieni przez środowisko medyczne

Jako jedyny indeks leków w Polsce posiadamy rekomendację Naczelnej Izby Lekarskiej oraz uzyskaliśmy patronat Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.