Autorzy szkoleń

Dr hab. Agnieszka Zimmermann

adiunkt Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca prawa farmaceutycznego i prawa medycznego. Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecna nazwa – Gdański Uniwersytet Medyczny) z 1998 roku oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z roku 2000.

Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest także autorem i współautorem kilku opracowań książkowych. Często jest prelegentem na sympozjach i konferencjach naukowych.

Od 2012 r. jest Przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która powstała z Jej inicjatywy.

Jest promotorem prac magisterskich i licencjackich z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa medycznego. W ramach działalności dydaktycznej zorganizowała na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pierwsze w Polsce Studenckie Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego funkcjonujące na uczelni medycznej. Prowadzi szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek, położnych, farmaceutów i lekarzy.

Od 2010 r. jest członkiem Komisji Egzaminu Nostryfikacyjnego w zakresie unikatowej specjalności prawa farmaceutycznego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych naukowych towarzystw farmaceutycznych oraz American Society for Pharmacy Law. Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism: Journal of Pharmacovigilance i Aptekaszpitalna.pl.